Zahrada

Park

návrhy a realizace

Návrhy parků

Studie

Garant kvality architektury:

Ing.arch. et Ing. Pavel Doležal

Proč chtít studii parku od naší firmy?

 • Máme bohaté zkušenosti s návrhy a realizacemi parků a veřejné zeleně.
 • Dbáme na organické zapojení do urbanistické struktury.
 • Pečlivě prozkoumáváme stávající dřeviny.
 • Věnujeme velkou péči komunikačním osám a pohledům.
 • Vytváříme harmonickou výškovou a prostorovou strukturu.
 • Věnujeme pozornost detailům.
 • Zajišťujeme osázení.
 • Víme si rady s drobnou architekturou.
 • Dodáváme model, ve kterém se můžete procházet a sledovat kompozici v různých pohledech.
 • Nasloucháme pozorně vašim požadavkům.
 • Dodržujeme rozpočty a harmonogramy.
 • Zajistíme podklady pro jednání s úřady.
Park studie

Příklady námi zhotovených studií

Realizace parků

Nabízíme

 • Pečlivé přenesení návrhu do reality.
 • Správné řešení detailů
 • Aktivní komunikace s investorem
 • Dodržení rozpočtu
Realizace parku

Příklady námi realizovaných parků