single

content-single.php

Posted on

Okrasná jezírka

Okrasná jezírka

Nabízíme vám návrh, realizaci i komplexní údržbu vašeho zahradního jezírka.

 

Návrhy jezírek

 

Voda v zahradě je velice důležitým prvkem dodávajícím pocit života, radosti a neustálého pohybu. Sluchový vjem se mísí s pohledem na tekoucí vodu, na ryby plující pod hladinou, na pobřežní rostliny s jejich nevšedními tvary. Jezírko dává pobytu na zahradě jinou dimenzi, která se nedá ničím jiným nahradit.

Jezírko je téměř vždy součástí nějakého většího celku, na který musí harmonicky navazovat. Je součástí terénní vlny, stávající vzrostlé výsadby nebo drobné architektury. Součástí jezírka je vlastní vodní plocha, bahenní zóna v několika úrovních s rostlinami, vyvěrající voda z navrženého prvku. Jezírko může být doplněno fontánkou, osvětlením, lávkou, zídkami a pod.

 

Základní popis technické řešení:

 

Vlastní vymezení vody v jezírku je provedeno pomocí folie tl. 1 nebo1,5 mm, s pružným podkladem zajišťujícím nepropíchnutí folie. Po závěrečné úpravě není tato folie patrná, je vždy schována pod vrstvou říčního kameniva, balvany, rostlinami apod. Koloběh vody zajišťuje čerpadlo umístěné v nejnižším bodě. Přes filtrační zařízení se vrací voda do jezírka přes navržený prvek vývěru. Dalším prvkem může být fontána či nasvětlení jednotlivých směrů, přítoku vody nebo fontánky. Drobná architektura v podobě lávky, laviček apod. může být vhodným doplňkem. Pobřežní zóny jsou osázeny bahenními rostlinami, které jsou umístěny v požadovaných hloubkách. V každém jezírku nesmí chybět leknín v různých barvách. Součástí řešení mohou být i bezpečnostní řešení proti pádu dětí a domácích zvířat.

 

Realizace jezírek

 

Realizace jezírka je složena z mnoha detailů, které jsou důležité pro správnou funkci a dobrému výsledku.

Při realizaci desítek okrasných a koupacích jezírek, rybníčků a rybníků jsme si uvědomili, jak je důležité do detailů zvládnout nejen technologii a údržbu, ale i citlivé zasazení do zahrady nebo, v případě parků, do okolní krajiny. Tato činnost vyžaduje dobré zázemí teoretické, tak i velké zkušenosti. Oboje jsme vám schopni nabídnout, včetně konzultací k samotnému provozu, vzniklým problémům.