single

content-single.php

Posted on

Návrhy zahrad

Návrhy zahrad

Náš zahradní architekt zpracovává studie a design zahrad. Klíčové pro samotný návrh je odborná zdatnost, znalost možností propojení domu se zahradou a dostatečné zkušenosti. Všechno z toho vám můžeme v plné míře nabídnout.

 

• Studie a design zahrady: Při návrhu zahrady či parku je nutné dbát na mnoho faktorů, bez kterých nedosáhneme kvalitního výsledku. Základním východiskem je okolní prostředí včetně přilehlého domu s jeho jedinečnou dispozicí. Důležitými prvky pro správný návrh zahrady a parku je sladění jednotlivých prvků jako jsou záhony, cesty, dále určení směrů pohledu a pohybu, výškové úrovně, oplocení a řešení vstupu, volby povrchů, voda atd. Vše se zohledňuje ve studii zahrady. Studie je doplněna situačním výkresem a zpravidla i vizualizacemi.

 

• Prováděcí projektová dokumentace: Projektová dokumentace řeší osázení zahrady, vytýčení jednotlivých prvků v zahradě a je doplněna průvodní zprávou.

 

Postup při návrhu

Jak postupujeme při návrhu zahrady a při jednáních se zákazníkem? Pokud zakázka nevyžaduje jiný specifický přístup, postupujeme následujícím způsobem:

 

1. Pohled zákazníka, požadavky na návrh

Při vstupním rozhovoru se snažíme zjistit záměr zákazníka s plochou. Budou přítomny herní prvky, altány, jezírka? Má sloužit k rekreačním účelům i jiným setkáním? Všechny tyto věci jsou nutné ke vstupní úvaze o charakteru řešeného prostoru. Z naší strany je nutné pochopení prostoru, jeho začlenění do území, propojení s dispozicí domu apod.

 

2. Skici navrhovaného řešení

Formou skici možných variant řešení dáváme nahlédnout do možných řešení, důrazů prostoru a ve společné diskuzi se snažíme se zákazníkem najít nejlepší dispozici zahrady či parku splňující kladené funkční a estetické požadavky.

 

3. Studie dispozice a vizualizace

Provádíme barevně vypracované studie jednotlivých variantních řešení k následnému výběru nejvhodnější varianty. Protože návrh řešíme v prostorovém modelu, součástí studie jsou i vizualizace jednotlivých prvků v zahradě – nadhled pro orientaci, důležité pohledy, zákoutí apod.

 

4. Prováděcí dokumentace

Na základě vybrané varianty zpracujeme celkové řešení, osazovací plán, vytyčovací výkres, kde je patrné z jakých rostlinných a ostatních prvků je prostor tvořen. Vše je doplněno průvodní zprávou, výkazem výměr a cenovou nabídkou pro případnou realizací naší firmou.