single

content-single.php

Posted on

Dendrologické průzkumy a úřady

Dendrologické průzkumy a úřady

Nabízíme vám možnost zpracovat dendrologický průzkum nebo vám pomoci při jednání s úřady v oboru životního prostředí.

 

Dendrologický průzkum

 

Dendrologické průzkumy jsou požadovány při revitalizacích parků či zahrad, v případě zaznamenání stávajícího stavu pro památkovou péči, při stavebních pracech, kácení apod.

Dendrologický průzkum obsahuje situační řešení, případně i detaily složitějších uskupení vzrostlé zeleně. Jsou zde označeny jednotlivé prvky zeleně podle daných pravidel. V průvodní zprávě jsou tyto prvky popsány. Je vyhodnocena kvalita sadovnickými hodnotami. Z průzkumu je patrna kvalita, stav i cena zeleně.

Dendrologické vyhodnocení provádíme dle metodiky profesora Machovce, ocenění dřevin podle AOPK ČR.

Hlavními prvky, které se v dendrologickém průzkumu sledují jsou taxon stromu (začlenění do názvosloví), průměr kmene, parametry koruny (tvar, výška a poloměr průmětu koruny), stanovení zdravotního stavu a vitality, procentuální odhad rozsahu eventuálního poškození koruny nevhodným ořezem, typ stanoviště. V ocenění je stanovena základní cena podle taxonu a parametrů, skutečná cena je pak snížena podle stavu dřeviny.

 

Povolení a žádosti na úřady

 

Pomůžeme vám zpracovat žádost o kácení dřevin, určit náhradní výsadby při kácení, apod.